ENGLISH:

Welcome to Petraz,

I have been painting and selling paintings for 12 years. My first exhibition took place in 2009.

In the last couple of years, before I get my paintings exposed, I sold most of them. During this whole time, I sold over 55 paintings Some of them went to England, Germany, France, Russia or stayed in Malta, where I had the opportunity to collect inspiration and create there for beautiful 4 years. Also during my long stay in Mauritius I gained a lot of ideas.

I try to make the paintings full of colors, varieties, and details. A good teacher was mother nature, which provides endless variants and combinations.

My goal is that each of my paintings enriches the space around with colors and pleasure. At the same time, to give my customers a sense of uniqueness, because they will own an original artwork that no one else has in the world. This is also a good investment for the future.

CZECH:

Vítejte na stránkách Petraz,

malbě a prodeji obrazu se věnuji 12 let. Má první výstava se konala v roce 2009.

V posledních pár letech si novější díla rozeberou dříve zákazníci než je stačím kdekoliv vystavit. Však také za tu celou dobu, co s láskou maluji, se mi prodalo přes 56 obrazů. 

Některé z nich putovaly do Anglie, Německa, Francie, Ruska a nebo zůstaly na Maltě, kde jsem měla možnost krásné 4 roky sbírat inspiraci a tvořit. Mnoho nápadů jsem nasbírala i při dlouhodobém pobytu na Mauriciu.

Snažím se, aby malby byly plné barev, rozmanitosti a detailů. Dobrou učitelkou mi byla matka příroda, která poskytuje nekonečné varianty a kombinace. 

Mým cílem je, aby každý z mých obrazů prostor kolem sebe obohatil barvami a příjemností. Zároveň, aby dodal mému zákazníkovi pocit jedinečnosti, protože bude vlastnit originální dílo, které nikdo jiný na světě nemá. Proto se jedná také o dobrou investici do budoucnosti.