ENGLISH:

Welcome to Petraz,

I have been painting and selling paintings for 10 years. My first exhibition took place in 2009 and since then, there have been a total of 8.

In the last couple of years, before I get my paintings exposed, I sold most of them. During this whole time, I sold over 55 paintings Some of them went to England, Germany, France, Russia or stayed in Malta, where I had the opportunity to collect inspiration and create there for beautiful 4 years.

I try to make the paintings full of colors, varieties, and details. A good teacher was mother nature, which provides endless variants and combinations. One of the other milestones was for me a monthly stay in Mauritius. The local light, breathtakingly arranged clouds above the horizon, wonderful sunsets and beautiful green nature would captivate nearly every photographer or painter.

My goal is that each of my paintings enriches the space around with colors and pleasure. At the same time, to give my customers a sense of uniqueness, because they will own an original artwork that no one else has in the world. This is also a good investment for the future.

CZECH:

Vítejte na stránkách Petraz,

malbě a prodeji obrazu se věnuji 10 let. Má první výstava se konala v roce 2009 a od té doby jich proběhlo celkem 8. 

V posledních pár letech si novější díla rozeberou dříve zákazníci než je stačím kdekoliv vystavit. Však také za tu celou dobu, co s láskou maluji, se mi prodalo přes 55 obrazů. 

Některé z nich putovaly do Anglie, Německa, Francie, Ruska a nebo zůstaly na Maltě, kde jsem měla možnost krásné 4 roky sbírat inspiraci a tvořit. 

Snažím se, aby malby byly plné barev, rozmanitosti a detailů. Dobrou učitelkou mi byla matka příroda, která poskytuje nekonečné varianty a kombinace. 

Jedním z dalších milníků byl pro mne měsíční pobyt na Mauriciu. Tamní světlo, úchvatně naaranžované mraky nad obzorem skrze, které prosvítalo zapadající slunce a divutvorné kmeny pralesních stromů obklopené zelení nad nimiž se vznášela hejna kaloňů, by uchvátila snad skoro každého fotografa nebo malíře. 

Mým cílem je, aby každý z mých obrazů prostor kolem sebe obohatil barvami a příjemností. Zároveň, aby dodal mému zákazníkovi pocit jedinečnosti, protože bude vlastnit originální dílo, které nikdo jiný na světě nemá. Proto se jedná také o dobrou investici do budoucnosti.