Eng.

Beautiful imperfection is more than perfect beauty. 

A painting is not just a painted surface with colors combined, but through it one can connect the spirit of imagination, peace and kindness with the world around them. 

Each brushstroke captures a place, feelings, thoughts and moments from the process of creating a painting. The painting is the grooves on a vinyl record. Looking at it, the story of the entire work is played out.

As the number of paintings sold increases, so does the value of those that already have an owner. A painting doesn’t age, nor does it have an expiration date.  A painting matures like wine and the investment in it pays off. 

CZ 

Krásná nedokonalost je víc než dokonalá krása. 

Obraz není jen plocha s nakombinovanými barvami, ale jeho prostřednictvím lze propojit ducha představivosti, klidu a laskavosti s okolním světem. 

Každý tah štětcem zachycuje místo, pocity, myšlenky a okamžiky z procesu tvorby malby. Obrazy jsou jako drážky na vinylové desce. Při pohledu na něj se přehrává příběh celého díla. 

S počtem prodaných obrazů, stoupá hodnota těch, které už mají majitele. Obraz nestárne, ani nemá dobu spotřeby. Obraz zraje jako víno a investice do něj se vyplatí.